Thumb 84cae3f19ba161495da07c5927168b803248895a
Qr
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Wilma van Loon

Ik collecteer omdat:

Ik vind het een heel belangrijk doel. Wij hebben een zoon met Diabetische. Zelf zijn wij al donateur maar omdat ik jarig ben wil ik iets extra's doen en proberen om vrienden een donatie te laten doen.

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld