Thumb 2bc3f81fdb1bf5efad3a8e8ca7cfcd006f271bbb
Qr
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Tom Maaskant

Ik collecteer omdat:

In november 2017 zijn we geconfronteerd met de harde werkelijkheid dat onze dochter Amelie (toen 7 jaar) diabetes type 1 heeft. Nu hebben we een droom en zetten we ons in om zo veel mogelijk geld te verzamelen om deze ziekte ooit te kunnen genezen. Help je mee?

Tikkie
11

donaties

€ 420

ingezameld