Thumb 83d7facc2f37b0d5154601831e2b9fe0849e2601
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Tijn Bussink

Ik collecteer omdat:

Ik sinds koningsdag 2018 diabetes heb.
Dus ik moet heel vaak prikjes en naar het ziekenhuis voor controles.
Ik vind het belangrijk dat er aandacht voor diabetes komt omdat het soms best lastig is als je diabetes hebt.
Ook is het belangrijk dat er geld komt voor onderzoek naar diabetes.

Willen jullie een donatie doen in mijn digitale collectebus?

Alle beetjes helpen.

Super bedankt! 👍

Groetjes,

Tijn 😎

Tikkie
3

donaties

€ 35

ingezameld