Thumb e7f41f7b0d89f3bf576bc3d257253061bf639e66
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Tijn Bussink

Ik collecteer omdat:

Tijn sinds 1,5 jaar diabetes heeft en hier super goed mee omgaat waar we als ouders trots op zijn. Maar ook op zijn broertje, vriendjes, juffen en verdere omgeving die erg zorgzaam voor hem zijn!

Wat veel mensen zich alleen niet beseffen is dat je nooit een dag vrij kunt nemen van diabetes.
Iedere dag staat o.a in het teken van meten van bloedsuikers, tellen van koolhydraten, insuline toedienen, prikken, niet meer even snel de deur uit zonder je diabetesspullen en op de meest vervelende momenten zoals midden in de nacht of tijdens een voetbalwedstrijd een hypo.

Tijn hoopt op donaties voor o.a.verdere ontwikkeling van de kunstalvleesklier zodat mensen met diabetes meer vrijheid terug krijgen.

Mogen wij jou om een bijdrage vragen?

Alle beetjes helpen.

Super bedankt! 👏

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld