Thumb f8d163b7f80d7b881fdc9dfc0cc1e76e21c197e0
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

S. en V. van der Steen

Ik collecteer omdat:

Wij collecteren omdat onze papa diabetes type 1 heeft. We willen geld inzamelen voor betere oplossingen zodat onze papa zich beter voelt, voor iedereen met diabetes. Onderzoek is heel duur. Als iedereen een beetje helpt komen we een stapje dichterbij een beter leven voor iedereen met diabetes. Voor grote mensen en kinderen. Helpen jullie mee?
Tikkie
1

donatie

€ 10

ingezameld