Thumb 8c58638e2e4ec011d5fb0ec7aca95413aa43aec7
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Sander Poppe

Ik collecteer omdat:

Hey hallo! Al ruim 13 jaar heb ik diabetes type 1. Het zou mijn leven, en die van alle andere diabeten (en hun familie) een stuk makkelijker maken als er een definitieve oplossing komt tegen diabetes. Er is al veel verbeterd in de afgelopen jaren, maar er is nog een lange weg te gaan voor een definitieve oplossing. Geef jij ook? Dank je wel.
Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld