Thumb 433684d9142821d82eef376778bfd3abcedede9e
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Romy de Moor

Ik collecteer omdat:

Ikzelf diabetes heb, en onderzoek naar betere hulpmiddelen voor íédereen & genezing door moet gaan!

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld