Thumb 7e2eab8838f1cba0b560636612b83626cdf48261
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Petra Toor

Ik collecteer omdat:

het super belangrijk is dat er nog meer onderzoek naar de behandeling van diabetes wordt gedaan!

Tikkie
1

donatie

€ 10

ingezameld