Thumb 8ae082f6a9a3795e96c28a102758c3eca72f62f4
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Natasja Van Den Hout-Van Kuilenburg

Ik collecteer omdat:

Ik hoop dat er ooit een genezing komt voor deze heftige ziekte. En dat mijn zoontje hier ooit van genezen zou kunnen worden.

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld