Thumb c5922f014a0299a6fd664c6fb52a6dc57e61cc8c
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Marjan Goud

Ik collecteer omdat:

Mijn lieve dochter 18 jaar diabetes had en haar grootste wens was dat ze ooit beter zou worden! In februari is ze overleden maar voor al die andere mensen met diabetes wil ik me inzetten!

Tikkie
118

donaties

€ 1.101

ingezameld