Thumb 3e6e3bf682fa3b8739c9d65f5875e7960b479dde
Qr
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Laura Halve

Ik collecteer omdat:

Onze zoon Dani (10 jaar) sinds begin vorig jaar diabetes type 1 heeft. Wij weten wat een impact dit heeft op heel zijn leven en ons als gezin! Diabetes is ingewikkeld en iedere dag weer een grote uitdaging om nette waardes te hebben, ‘s nachts en overdag! Inmiddels weten wij ook dat langdurig verhoogde glucose schadelijk is voor het lichaam....

...Daarom willen wij heel graag geld ophalen voor onderzoek en behandeling voor iedereen met diabetes!!

Alle kleine beetjes helpen...
Helpen jullie mee?!

Alvast heel erg bedankt !! ♡

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld