Thumb 7563d0757625e8c12a4eced53d5cfc13eababdb2
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Jolanda Neeleman

Ik collecteer omdat:

Ik collecteer omdat onze zoon en velen met hem type 1 heeft.
Wat zou het fijn voor deze mensen zijn dat zij ooit hun leven weer terug krijgen zonder 24/7 met hun ziekte bezig te zijn.

Tikkie
18

donaties

€ 135

ingezameld