Thumb 3ccd45e5a1a6c52978c90d7cec76cfa92bb7cc98
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Johan Tempelaars

Ik collecteer omdat:

mijn dochter sarah van 12 nu 3 jaar diabetes type 1 is en ik wil dat zij een zo normaal mogelijk leven kan hebben, net als elk kind.

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld