Thumb f934a636e84287bad6f966275916e81b3816dd3a
Qr
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Ferry van den Brink

Ik collecteer omdat:

ik één van de 100.000 patienten in Nederland ben met diabetes type 1, wil ik op deze wijze graag collecteren voor een betere toekomst voor alle huidige en toekomstige patienten met diabetes type 1.

Het leven als diabetespatient is helaas niet altijd een feestje. 24 uur per dag leef je op een weegschaal.⚖ Meten, spuiten, koolhydraten tellen, lengte en zwaarte inspanning inschatten, juiste hoeveelheid insuline inbrengen. Een weekje vakantie van diabetes is helaas niet mogelijk. Daarnaast bestaat het risico op complicaties op de langere termijn (zenuwschade, nierproblemen, hart en vaatziekte, amputatie van ledematen, slecht zien, ect.)

Mijn doel op de lange termijn van deze collecte is om genezing van deze ziekte een stapje dichterbij te brengen.
En op korte termijn iedereen de mogelijkheid te geven met behulp van het diabetes fonds de druk op de staat en de zorgverzekeraars uit te oefenen om de geweldige uitvinding van de kunstmatige alvleesklier verder te ontwikkelen en voor iedereen beschikbaar te maken. Daarmee zullen de risico's op complicaties voor alle diabetespatiënten verkleind worden.

Ik gun een diabetespatient een zorgeloos leven, jij ook? Doneer dan nu! Alvast bedankt namens mij en alle diabetespatiënten!

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld