Thumb fc2f414d51d2f7cbe62bc99464cf9095b73dac6f
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Familie Kaper

Ik collecteer omdat:

Wij het belangrijk vinden dat onderzoek naar Diabetes wel door kan gaan, ondanks dat Covid-19 er dit jaar voor zorgt dat we in Assen niet kunnen collecteren. En natuurlijk voor Nora;)
Tikkie
1

donatie

€ 5

ingezameld