Thumb f9929f18bed3f4a2e0e78eb46895d27061d79a97
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Diabetes Fonds

Ik collecteer omdat:

Diabetes een enorme impact heeft op het dagelijks leven van Bloem en 1,2 miljoen anderen. Het Diabetes Fonds zet zich in voor onderzoek naar de genezing van diabetes en betere behandelingen, zoals de kunstalvleesklier.

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld