Thumb 6ae32489d9cd8c1a857e0dcb1bdf3004f75e1108
Qr
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Diabetes Fonds

Ik collecteer omdat:

Diabetes een enorme impact heeft op het dagelijks leven van Bloem en 1,2 miljoen anderen. Het Diabetes Fonds zet zich in voor onderzoek naar de genezing van diabetes en betere behandelingen, zoals de kunstalvleesklier.

Tikkie
36

donaties

€ 245

ingezameld