Thumb 595ef76e6941ce7e47b163b9ade7b4ebdd338e6e
Qr
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Charis Huizingh

Ik collecteer omdat:

Sinds 22 augustus 2018 bij mij diabetes type 1 geconstateerd is. Voor mij, maar ook voor vele anderen, houdt dit in elke dag prikken, spuiten en precies bijhouden wat je de hele dag doet etc. Er zijn al erg veel ontwikkelingen gaande, maar er moet ook nog heel veel onderzocht en ontwikkeld worden. Met elk klein bedrag kan er veel gedaan worden 💪🏼

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld