Thumb c23133d69755dc03b932b8b28d61a54058a5efcb
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Carla Geesink

Ik collecteer omdat:

Laura 14jr heeft Diabetes type 1. Dit is verre van eenvoudig en gaat helaas niet over. Tenzij onderzoek en technische ontwikkelingen grote stappen gaan maken. En daar is geld voor nodig! Daarom deze collectebus.
Tikkie
2

donaties

€ 7

ingezameld