Thumb 1f75a2a620ba27ced4697cfa246b2a70a98a9ffb
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Bram Schaapherder

Ik collecteer omdat:

Ik hoop er snel middelen zijn waarmee het voor patiënten fijner en eenvoudiger wordt de bloedsuikerwaarden goed te houden.
Ook hoop ik dat de diverse hulpmiddelen steeds kleiner worden, waardoor je als kind minder last hebt van alle extra spullen aan je lijf.

Tikkie
147

donaties

€ 1.585

ingezameld