Thumb e1572d290e6846f48e0f78e301c475de0e2ce817
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Bep Roorda

Ik collecteer omdat:

onze kleindochter Lizenna en al die anderen die diabetes type 1 hebben een stapje dichterbij de kunstalvleesklier kunnen komen.
De bijdragen voor de verjaardag van Reinder Roorda worden bij deze gestort

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld