Thumb 8cacd573c90471423c57971f16dd948db523b863
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Annemiek Diagos

Ik collecteer omdat:

er hard geld nodig is om deze vreselijke ziekte te genezen of in ieder geval complicaties te voorkomen.

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld