Thumb 073d97fbd12344f1d65a016a0c5729933884cc52
Qr
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Suzanne Doodeman-Bleeker

Ik collecteer omdat:

Het geld voor onderzoek zo hard nodig is en op die manier genezing steeds dichterbij komt!
Hopelijk mag Jens dit mee gaan maken!
En natuurlijk alle andere mensen met diabetes.

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld