Thumb 520a586d62f5f7af111b910db468149e5c0ba519
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Patrick van Riemsdijk

Ik collecteer omdat:

Onze dochter Mia diabetes heeft en we hopen op een onderzoek die genezing kan bereiken voor diabetes patiënten.

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld