Thumb 6c35fea7e196c40eb160956f02bf605c13712ac2
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Mireille Nieuwenhuisen

Ik collecteer omdat:

Ons zoontje Max van bijna 3 sinds 2 maanden diabetes type 1 heeft. Op deze manier willen wij graag proberen om wat geld op te halen voor het diabetesfonds voor onderzoek en hopelijk ooit een medicijn voor Max en alle andere kindjes en volwassenen die met deze rotziekte te maken hebben. Wie helpt er mee? Namens Max dank je wel!!

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld