Thumb 6edbf06e0c62d2d7d2f2003c52db02070b449c9a
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Marcel Dijkkamp

Ik collecteer omdat:

Mijn dochter Diabetes type 1 heeft sinds dat ze 2 jaar oud was, nu 8 jaar geleden. Omdat ik geloof dat genezing technisch mogelijk gaat zijn. Omdat ik ongeduldig ben en er meer geld nodig is om sneller tot genezing te komen. Omdat ik voor mijn dochter een leven zonder Diabetes wens. Alle donaties zijn gewaardeerd!

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld