Thumb 16d76e9bcb225e3d63272141fb2fced82f87d6f5
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Maeike van Galen

Ik collecteer omdat:

Onze dochter van vier twee weken geleden de diagnose diabetes type 1 heeft gekregen. En we hopen dat we via deze weg kunnen bijdragen aan de onderzoeken, zodat iedereen met dt1 een onbezorgde toekomst kan hebben.
Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld