Thumb 740801b0e2c2ed157e68f16a064203762f59d7ab
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Judith Bison - Sint Nicolaas

Ik collecteer omdat:

ik om me heen steeds meer jongeren ziet met Diabetes. Met meer geld om de kunstalvleesklier verder te ontwikkelen daar doe ik het voor. Maar ook voor informatie voorzieningen om te zorgen dat diabetes type 2 niet zo hard gaat stijgen en dat men weet wat ze moeten doen om dit niet te hoeven ontwikkelen.

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld