Thumb a3350371e4d7fbc409f4328e7fa9a99d566bcaee
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Ellen Keesmekers Stouten

Ik collecteer omdat:

COLLECTE • Mensen die wat dichter bij ons staan weten wat voor een heftige ziekte diabetes kan zijn.
Gelukkig is er volop beweging op het gebied van onderzoek en innovatie, gericht op beter leven met diabetes nú en de hoop op genezing in te toekomst.
Omdat ontwikkeling nu eenmaal veel geld kost, collecteren wij voor het Diabetesfonds.

Deze week is het weer tijd voor de jaarlijkse collecte. Alle beetjes helpen, dus kun je een kleinigheidje missen? Doneer dan in onze online collectebus.
Onze dank is groot!

Tikkie
1

donatie

€ 70

ingezameld